About

tradjazz_byjirina_pienet-50

Helsinki Traditional Jazz Dance Society ry

Helsinki Traditional Jazz Dance Society on yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää perinteisen jazztanssin harrastamista, tutkimusta, opetusta ja esitystoimintaa. Perinteisellä jazztanssilla tarkoitetaan afrikkalais-amerikkalaiseen kulttuuriperinteeseen kuuluvia tansseja, jotka ovat kehittyneet yhdessä jazzmusiikin kanssa. Perinteisen jazztanssin eri muodot ovat merkittävä osa afrikkalais-amerikkalaista kulttuurihistoriaa, ja niitä tanssitaan etenkin jazziin, swingiin, bluesiin sekä rhythm’n’bluesiin. Perinteeseen sisältyy niin yksin kuin parin kanssa kuin ryhmässäkin tanssittavia tansseja. Esimerkkejä tähän perinteeseen kuuluvista tansseista ovat Charleston, Black Bottom, lindy hop, Big Apple, perinteiset Chorus Girl -koreografiat, steppi ja blues.

Harrastamme jazztansseja samaan tapaan kuin niitä alun perin omana aikanaan (etenkin 1920–50-luvuilla) tanssittiin, edistämme perinteisen jazztanssin harrastusmahdollisuuksia ja tuomme näitä tanssilajeja näkyville esityksissämme perinteen koko kirjossa. Painotamme tanssin yhteyttä jazzmusiikkiin ja  afrikkalais-amerikkalaiseen kulttuurihistoriaan. Järjestämme mm. tanssitapahtumia, tanssiesityksiä, tanssinopetusta ja luentoja, ja teemme yhteistyötä muiden tahojen kanssa yhteisen hauskanpidon hengessä.

Yhdistyksemme arvot ovat afrikkalais-amerikkalaisen perinteen yleinen arvostaminen, suvaitsevaisuus, keskinäinen kunnioitus, tasa-arvo, monikulttuurisuus, avoimuus, hauskanpito, helppo lähestyttävyys, korkeatasoisten kulttuuritapahtumien järjestäminen hyvässä hengessä, yhteisöllisyys ja ryppyotsaisuuden kaikkinainen vastustaminen.

Yhdistyksemme jäseneksi pääsee ottamalla meihin yhteyttä ja maksamalla jäsenmaksun, joka vuonna 2019 on 20 €. Tapahtumiimme ja tanssikursseillemme osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä.

Tervetuloa mukaan!

In English:

Helsinki Traditional Jazz Dance Society ry

Helsinki Traditional Jazz Dance Society is an association dedicated to promoting interest in, research into, teaching of and performing traditional jazz dance. Traditional jazz dance refers to the dances related to the African-American cultural tradition and evolved together with jazz music. The various forms of traditional jazz dance are a significant part of African-American cultural history and are danced especially to jazz, swing, blues, and rhythm’n’blues. The tradition encompasses solo dances as well as partner and group dances. Examples of dances in this tradition include the Charleston, the Black Bottom, the Lindy Hop, the Big Apple, traditional Chorus Girl choreographies, the tap and the blues.

We dance traditional jazz dances in the same style they were originally danced in their own time (especially from the 1920s to the 1950s), and highlight the entire range of this rich dance tradition in our dance teaching and performances. We emphasize the connections between dancing, jazz music, and the African-American cultural history in general. We organize e.g. dances, dance performances, dance lessons, lectures, and engage in active cooperation with other organizations in the general spirit of having fun together.

The values of our association are general appreciation of the African-American tradition, tolerance, mutual respect, equality, multiculturalism, openness, having fun, accessibility, organization of cultural events of high-standard in a good and positive spirit, communality and resisting grumpy frowning in any and every respect.

To become a member, all you have to do is to get in touch with us and pay the membership fee (€20 for 2019). Nevertheless, you don’t have to be a member to participate in our events and dance lessons.

Welcome aboard!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s